Skip to main content

Table 2 Sequences of the Primers Used in Methylation-Specific PCR

From: Decreased ovarian function and autophagy gene methylation in aging rats

GeneForward primerReverse primer
Atg5-MGTTGGTTTAAGAAGGAAATTAGCGCCCGAACTACTCCTAAACGTA
Atg5-UGGTTTAAGAAGGAAATTAGTGGATACAAAACCCAAACTACTCCTAAACATA
Atg12-MATAGATTAGTTAGGGCGAGTAGCGCCCGACTATTTCCTATCGAA
Atg12-UAGATTAGTTAGGGTGAGTAGTGAGTTCAACCCAACTATTTCCTATCAA
Atg16L-MGTAAGGAAATAGATATTAGCGGATGACCGAAAACGTCGTAAAAC
Atg16L-UAAGTAGTAAGGAAATAGATATTAGTGGATAAACTCAACCAAAAACATCATAAAAC
Lc3B-MGGAGATATATAAGGGAAGTGATCGTCGACGCTATTTAAAAATCTTCTCG
Lc3B-UAGGAGATATATAAGGGAAGTGATTGTTCCAACACTATTTAAAAATCTTCTCA
Beclin1-MTTTATAAGAGAGTATGGACGGTTTCCCGATCGACTAACTAAAAACTTC
Beclin1-UAATTTATAAGAGAGTATGGATGGTTTTCCAATCAACTAACTAAAAACTTCC